PROF. DR. HÜSEYİN DİRİK

PROF. DR. HÜSEYİN DİRİK

1960 Çanakkale doğumludur. Kabataş Erkek Lisesi mezunudur. 1982 yılında İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesini birincilikle bitirmiştir. Aynı üniversitede yüksek lisans ve doktora öğrenimini tamamlamış, her iki tez çalışması TUBİTAK teşvik ödülü ile desteklenmiştir. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Silvikültür Anabilim Dalı'nda araştırma görevlisi olarak göreve başlamış, 1992 yılında yardımcı doçent, 1995 yılında doçent, 2001 yılında da profesör ünvanlarını almıştır.

İ.Ü. Orman Fakültesi Orman Mühendisliği ve Peyzaj Mimarlığı Bölümlerinde lisans ve yüksek lisans, Ormancılık Meslek Yüksek Okulu'nda ön lisans düzeyinde dersler vermektedir. Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü ile İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümlerinde dersler vermiştir.

5 adedi kitap olmak üzere 50 nin üstünde ulusal ve uluslararası düzeyde yayınları mevcuttur. Fransızca bilir. Fenerbahçe Spor Kulübü kongre üyesidir.