PROF. DR. FİKRETTİN ŞAHİN

PROF. DR. FİKRETTİN ŞAHİN

Ziraat Profesörü, akademisyen, mucit. 1968’de Erzurum’da doğdu. 1989’de Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü’nden Fakülte Birincisi olarak mezun oldu. 1994’de The Ohio State University, College of Food, Agricultural and Enviromental Sciences, Department of Plant Pathology’nden yüksek lisans ve 1997’de Doktora derecesini aldı.

1997-1998’de The Western Ontario University/Agri-Food CANADA, London, KANADA’da Klinik Mikrobiyoloji de doktora sonrası araştırmacı olarak çalıştı. 1999 da Atatürk Üniversitesinde Yrd. Doç. olarak göreve başladı. 2000’de Doçent ve 2005 yılında Profesör unvanını aldı.

Dr. Şahin’ın şimdiye kadar yürüttüğü bilimsel araştırmalar kapsamında 340 bilimsel makale, 380 bildiri, 21 kitap bölümü ve 6 adet kitap yazarlığı ve 100'den fazla patent başvurusu bulunmaktadır.

Prof. Dr. Fikrettin Şahin, klinik, gıda, çevre ve bitki orijininli mikroorganizmaların moleküler tanısı ve karekterizasyonu ve endüstriyel kullanımı olan biyolojik formülasyonların geliştirilmesi, antimikrobiyal malzeme geliştirilmesi ve üretimi, kök hücre, gen tedavi ve kanser konusunda bilimsel çalışmalar yapmaktadır.

Prof. Dr. Fikrettin Şahin akademik hayatı boyunca yaptığı bilimsel çalışmalar nedeniyle ulusal ve uluslararası kurumlar tarafında çeşitli ödüllere laik görülmüştür. Bu ödüllerden bazıları; 6 adet İnovasyon Patent Madalyası (1 Altın, 1 Gümüş, 3 Bronz, 1 En iyi Ulusal Patent ödülü), Yeditepe Üniversitesi En Başarılı Bilim İnsanı Ödülü (2012-2016), Uluslararası Alumni Ödülü, ABD (2007); TÜBİTAK Teşvik Ödülü, (2005); Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), Seçkin Bilim İnsanı Ödülü, (2004); The Raymond G. Grogan Travel Award, ABD (1997); C. C. Allison Award, ABD, (1997); Dorothy Brickman Leadership Award, ABD (1996).

Prof. Dr. Fikrettin Şahin halen Yeditepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Genetik ve Biyomühendislik Bölüm Başkanı, Biyoteknoloji Enstitü Müdürü, Ar-Ge ve Analiz Merkez Laboratuvarları Koordinatörü olarak görev yapmaktadır. Prof. Dr. Fikrettin Şahin 2012 yılında Türkiye Bilimler Akademi (TÜBA) Asli üyesi, 2013 yılında TÜBA Konsey üyesi ve 2015 yılında Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Yönetim Kurulu üyesi (TÜSEB) seçilmiştir.

ÖDÜLLERİ:

2019- İlim Yayma Büyük Ödülü

2014- Yeditepe University, Academic Evaluation First Prize

2013- Yeditepe University, Academic Evaluation First Prize

2007- International Alumni Award, College of Food, Agricultural and Environmental Sciences Alumni Society Board, The Ohio State University, USA

2005- Junior Science Award, The Scientific and Technological Research Council of Turkey.

2004- Distinguished Young Scientist Award, The Turkish Academy of Sciences, Turkey

2003- Distinguished Scientist Award, Department of Plant Pathology, Atatürk University, Turkey.

1997- The Raymond  G. Grogan Travel Award, The American Phytopathological Society, USA.

1997- C. C. Allison Award, Department of Plant Pathology, The Ohio State University, USA.

1996- Dorothy Brickman  Leadership Award, Office of International Student Office,  The Ohio State University, USA.

1994-1997- Ph.D. Scholarship, Ataturk University, Turkey

1992- 1994- M.S. Scholarship, Atatürk University, Turkey