TÜMBİKON ile Bahçeşehir Üniversitesi'nden Ortaklaşa Çalıştay

Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Konfederasyonu (TÜMBİKON) ile Bahçeşehir Üniversitesi ortak bir çalıştay düzenledi. Uluslararası çalıştaya yurt içinden ve dışından akademisyen ve uzmanlar katıldı. TÜMBİKON Genel Başkanı Cevdet Akay: Ülke sorunlarını bilimle ve akılla çözmek için katkılarımızı sunuyoruz.

Bahçeşehir Üniversitesinin Beşiktaş Kampüsünde 01 Nisan 2022 günü gerçekleştirilen “Uluslararası Çalıştay: Türkiye’nin Güncel Jeopolitik ve Toplumsal Meseleleri ve Çözüm Önerileri” başlıklı çalıştay için, İngiltere’den, Fransa’dan ve Türkiye’nin çeşitli illerindeki üniversitelerden, göç ve strateji konularında çalışan sivil toplum kuruluşları uzmanlarından oluşan seçkin bir katılımla gerçekleşti. Çalıştayda, ilgili ve yoğun bir dinleyici kitlesi önünde, güncel gelişmeler ışığında ülkemizin küresel ortamda göç ve diğer jeopolitik, sosyal sorunlarını ele alan bildiriler sunuldu.

TÜMBİKON Genel Başkanı Cevdet Akay, yaptığı konuşmada, Türkiye’nin hem Suriyeli hem de diğer ülkelerden gelen göçmen ve sığınmacılar nedeniyle çeşitli sorunlar yaşadığını, ülkenin çeşitli alanlardaki sorunlarını bilim insanlarıyla ve üniversitelerle işbirliği içinde ele alıp, ortaya çıkacak görüşleri ve çözüm önerilerini ilgili makamlara ulaştırmayı hedeflediklerini ifade etti.

TÜMBİKON İcra Kurulu Başkanı Arif Ekşi ve TÜMBİKON İcra Kurulu Başkan Vekilleri Ayşe Çebi ile Doç. Dr. Nur Ündey'in organize ettiği program sabah 10.00’da başladı ve akşama kadar dört oturum şeklinde geçekleşti. Çalıştayın diğer açılış konuşmalarından birisini ise, TÜMBİKON Ulusal ve Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Stratejik Araştırmalar Merkezi Müdürü ve TÜMBİKON Başkan Vekili Can Çobanoğlu yaptı. Çobanoğlu, Türkiye’nin sorunlarına stratejik açıdan bakmanın gerekli olduğunu vurguladı.

Bahçeşehir Üniversitesi Rektör Danışmanı ve Uluslararası Liderlik Uygulama ve Araştırma Merkezi ULMER Hükümet Liderlik Okulu Müdürü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, uluslararası ilişkilerde jeopolitiğin anlamının ve işlevinin değiştiği bir süreçten geçildiğini belirtti.

Bahçeşehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Başkanı ve Toplum, Sağlık, Davranış ve Önlem Alma Merkezi TOSAM Müdürü Prof. Dr. Nilüfer Narlı, bir STK çatı kuruluşu olan TÜMBİKON ile işbirliği yapmaktan memnun olduklarını ve göç sorunlarının toplumsal yapıda çeşitli etkilerinin iyice araştırılıp, uzman görüşlerinden yararlanılarak çözüm önerilerinin ortaya konmasının gerekliliğine işaret etti. Aynı zamanda tüm bu araştırmaların 21'inci yüzyıl sosyolojisine uygun yani yeni bir sosyolojik dönemde olduğumuzun idrak edilerek yapılması gerektiğini ve jeopolitik bakış açısından kopuk çalışmaların yetersiz kalacağını belirtti.

Açılış konuşmalarının sonuncusunu yapan Bahçeşehir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tunç Bozbura, üniversitelerinin böyle bir çalıştaya ev sahipliği yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdikten sonra, sosyal alandaki sorunların karmaşıklığına değinerek, çalıştaya katılan değerli akademisyen ve uzmanların görüşlerinden yararlanılmasının önemini vurguladı.

Çalıştay’da oturumlar şu dört başlık altında gerçekleştirildi:

  1. Oturum: “Covid-19 Sonrası Yeni Normal Bağlamında Jeopolitik Meseleler”

Prof. Dr. Esra Hatipoğlu’nun moderatörlüğündeki oturuma, İstanbul Ticaret Üniversitesinden Doç. Dr. Uğur Yasin Asal, Bahçeşehir Üniversitesinden Prof. Dr. Sedat Aybar, İstanbul Arel Üniversitesinden Dr. Öğretim Üyesi Selma Şekercioğlu Bozacıoğlu ve Özyeğin Üniversitesinden Prof. Dr. Nuray Ekşi katıldı.

  1. Oturum: “Transnasyonel İnsan Hareketliliği Bağlamında Jeopolitik ve Sosyal Riskler”

İstanbul Topkapı Üniversitesinden Murah Lehimler’in moderatör olduğu bu oturumda, İstanbul Topkapı Üniversitesinden Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Banu Dalaman, Birleşik Krallık International British School’dan Prof. Dr. İbrahim Sirkeci ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinden Prof. Dr. Orhan Deniz bildirilerini sundu.

  1. Oturum: “Sosyal Kapsayıcılığın Jeopolitiği, Uyum ve Önlem Alma Politikaları”

Bu oturuma ilk olarak Paristen SceincesPo’dan Prof. Dr. Catherine WIHTOL DE WENDEN zoom bağlantısıyla katıldı. Diğer katılımcılar İstanbul Bilgi Üniversitesinden Doç. Dr. Gülay Uğur Göksel, Yeditepe Üniversitesinden Prof. Dr. Melih Görgün ve İstanbul Barosu Mülteci ve Göçmen Hakları Merkezi Genel Sekreteri Avukat Mahmut İsal oldu.

  1. Oturum: “Suriye’den Türkiye’ye Kapital ve İşgücü Akışı, Ekonomik Fırsatlar ve Riskler”

Bu son oturumda moderatörlüğü Can Çobanoğlu üstlendi. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı TEPAV’dan Ömer Kadkoy, Kırıkkale Üniversitesinden Dr. Öğretim Üyesi Çağatay Sarp bildirilerini sundu. Hatay Reyhanlı ticaret Odasından Ahmet Hüseyin Abay’ın sanal sunumu izlendi.

Dört oturumda da üzerinde durulan ve altı çizilen konular başlıca iklim değişikliği, gıda krizi ve sosyal uyum konularına jeopolitik bir perspektiften yaklaşılarak çözüm aranması gerektiği, dünya düzeninin değişmekte olduğu, jeopolitikanın yeni anlamlar ve işlevler üstlenerek belki de tanımının değişeceği, göçlerin ve bölgesel ve küresel sorunların ülkelerin ekonomik ve toplumsal yapılarını değiştirip dönüştürdüğü, bu değişimlerde kazananlardan daha çok kaybedenlerin olduğu, ülkelerin palyetif ve taktik politikalar yerine stratejik yaklaşımlar ve politikalar geliştirmeleri gerektiği şeklinde dile getirildi.

İklim değişikliği, gıda krizi ve sosyal uyum konularına jeopolitik bir perspektiften yaklaşıldığını

Çalıştayın kapanış konuşmasını yapan Prof. Dr. Nilüfer Narlı, yararlı bir çalıştay süreci yaşandığını ve bildirilerin bir kitap halinde yayımlanacağını söyledi. Narlı çalıştayda sunulan görüş ve bildirilerden yararlanarak çözüm önerileri konusunda kendisinin bu yapıtta ve diğer akademik makale çalışmalarında gerekli tanıtımı ve sunuşları yapacağını da vurguladı.

Çalıştaya katılan bilim insanlarına, uzmanlara, STK yöneticilerine ve emeği geçen herkese teşekkür eden TÜMBİKON Genel Başkanı Cevdet Akay, 200’den fazla profesörün oluşturduğu TÜMBİKON Akademik Kurulunun ve bilimin desteğini almaya devam ederek, ülke sorunlarına çözüm bulmaya yönelik çalışmaları gerçekleştirme yolunda yorulmadan yola devam edeceklerini belirtti.